Barátfüle címer kicsi
KULTURÁLIS és SZABADIDŐS EGYESÜLET
 
 

 

NEA

Miniszterelnökség

Bethlen Gábor alapkezelő

EMET

NKA
 

Közhasznúsági jelentés
a Barátfüle Kulturális és Szabadidős Egyesület
2004. évi beszámolójához

Az Egyesület 2004. évi közhasznú tevékenységéből származó bevételei:

1. Tagdíjból származó bevételek:

20.400

2. Magánszemélyektől kapott támogatások:

69.000

3. Rendezvények bevételei:

102.500

4. Pénzintézettől kapott kamat:

109

Összes pénzügyileg realizált bevétel:

192.009

A működési kiadásaink összege:

224.711

(Bankköltség, rendezvényekkel kapcsolatos kiadások)

Költségvetési támogatást Egyesületünk nem kapott ebben az évben.

Egyesületünk saját vagyontárgyakkal nem rendelkezik, tárgyi eszközei, saját ingatlanai nincsenek.

A szervezet által nyújtott cél szerinti juttatás nem volt.

Az Egyesület központi költségvetési szervektől, elkülönített állami pénzalapoktól, helyi önkormányzattól támogatást nem kapott.

Vezető tisztségviselőink tevékenységüket társadalmi munkában látják el, ezért semmilyen juttatásban nem részesülnek.

A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló:

Egyesületünk az éves programban vállalt valamennyi feladatát teljesítette. Az alábbi rendezvényeket szervezte meg 2004 során:

 • 1. Falufarsang

 • 2. Nőnapi köszöntés

 • 3. Locsolóbál

 • 4. II. Barátfüle Fesztivál

 • 5. Katalin-bál

 • 6. Falukarácsony

 • 7. Fülei Hírmondó szerkesztése

 • 8. Számítógép-kezelői tanfolyam szervezése

 • 9. Látogatás Füleken (Szlovákia) - kapcsolatfelvétel

 • 10. Látogatás Fülesden- Szatmári Fesztivál

 • 11. Fülek, Fülesd, Erdőfüle és Füle találkozójának megszervezése

 • 12. Színházlátogatások szervezése.

Kapcsolatainkat fokozatosan bővítjük, rendezvényeinkre meghívjuk a környező települések szervezeteit a helyi csoportok mellett, illetve részt veszünk azok rendezvényein.

Füle, 2005. 04. 20.

elnök      


 
 
(c) Barátfüle Egyesület